Vrijednosti i ciljevi udruge Mindfulness Hrvatska

VRIJEDNOSTI UDRUGE MINDFULNESS HRVATSKA

 1. ZAJEDNICA I PRIPADNOST
  Udrugu Mindfulness Hrvatska vidimo i razvijamo kao zajednicu. Cijenimo ljude i kvalitetu koju donose
  u zajednicu. Poštujemo tradiciju i lokalne zajednice te uvažavamo njihove jedinstvene osobine.
  Ujedno, vidimo se kao dio međunarodne globalne zajednice, s naglaskom na mir i zajedničku
  humanost.
 2. SOCIJALNA UKLJUČIVOST I RAZNOLIKOST
  Cijenimo uključivost i otvorenost prema svima; ljudima svih rodova, dobi, nacionalnost, religija, rasa
  i kultura, bez obzira na sposobnost, potrebe ili socio-ekonomski status.
 3. OSOBNA I KOLEKTIVNA PROMJENA I RAZVOJ
  Osobni razvoj svakog pojedinca smatramo osobito važnim. Smatramo da doprinosi poželjnoj i
  pozitvnoj promjeni za sve.
 4. LJUBAZNOST/BLAGOST, BRIŽNOST I SUOSJEĆANJE
  Želimo djelovati na blag, brižan i suosjećajan način te biti potcaj i podrška drugima da učine isto.
  Promičemo mindfulness (svjesno življenje) temeljen na suosjećanju.
 5. ZDRAVLJE I DOBROBIT
  Promičemo i zalažemo se za zdravlje i dobrobit svih.

NAŠI CILJEVI I NAMJERE

 1. BITI INKLUZIVNA ZAJEDNICA
  Nastojimo uvijek biti otvoreni svima, uz prihvaćanje, poštovanje i osjetljivost prema svim pojedincima,
  skupinama i zajednicama te njihovim vrijednostma i tradicijama. Cilj nam je svjesno i učinkovito
  djelovati, smanjivati i uklanjati potencijalne prepreke koje bi mogle otežati ili spriječiti učenje i
  praktciranje mindfulnessa, bilo da je to jezik, stupanj obrazovanja, osobna uvjerenja ili ekonomski
  status.
 2. BITI ODRŽIVA I PRAVEDNA ZAJEDNICA
  Mindfulness Hrvatska u svom djelovanju pokušava osigurati da njeni stavovi, komunikacija i prakse
  budu ekološki, održivi i prijateljski prema planeti Zemlji. To uključuje i ekonomsku održivost. Zalažemo
  se za otvorenost i transparentnost. Prema svakome s kime surađujemo odnosimo se s poštovanjem,
  pravednošću i ravnopravnošću.
 3. UČITI, RASTI, RAZVIJATI SE I PROPITIVATI – ZAJEDNO
  Vjerujemo da svi imamo potencijal za osobni razvoj te da smo u učenju i znatiželji svi jednaki.
  Otvoreni smo za suradnju i partnerstva za postizanje zajedničkih ciljeva, s mnogim pojedincima,
  različitm skupinama i organizacijama – obrazovnim, zdravstvenim, znanstvenim, socijalnim i
  poslovnim – lokalno, nacionalno, regionalno i međunarodno.
 4. PROMOVIRATI ZDRAVLJE I DOBROBIT TE DOPRINOSITI RAZVOJU ZAJEDNICE
  Cilj nam je podržati i promovirati znanstveno dokazane dobrobit mindfulnessa (svjesne prisutnosti,
  pomnosti) za zdravlje i dobrobit pojedinaca i cijelog društva. U tom nastojanju, namjeravamo voditi,
  biti domaćini ili doprinijeti poučavanju, učenju, istraživanju i savjetovanju na događajima
  organiziranima u zajednicama ili u organizacijama. Na načine primjerene apolitčnoj i neovisnoj
  organizaciji, upotrijebit ćemo svoj glas za podršku i promicanje pravednog, poštenog,
  transparentnog, demokratskog, uključivog i brižnog društva na svim razinama.
  Pozivamo vas da se pridružite nastojanju stvaranja svjesnijeg, mirnijeg planeta za sve nas.